هالک، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۲. سوپرمن، ۱۹۴۸ و ۲۰۱۶. ولورین (wolverine)، در ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳. ثور (Thor) در ۱۹۷۸ و ۲۰۱۵. زن گربه ای (Catwoman) در ۱۹۶۶ و ۲۰۱۲. مرد عنکبوتی، ۱۹۷۷ و ۲۰۱۶. جوکر ، در ۱۹۶۶ و ۲۰۱۶. بتمن، ۱۹۴۳ و ۲۰۱۶. دکتر استرنج (Doctor Strange)، در ۱۹۷۸ و ۲۰۱۶. کاپیتان آمریکا، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۶. روبوکاپ، ۱۹۸۷ و ۲۰۱۴. پاور رنجرز ، ۱۹۹۳ و ۲۰۱۷. فلش (The Flash)، در ۱۹۹۰ و ۲۰۱۶. مجازاتگر، در ۱۹۸۹ و ۲۰۱۵. لاکپشت های نینجا، ۱۹۹۳ و ۲۰۱۶. چهار شگفت انگیز ، در ۱۹۹۴ و ۲۰۱۵.

هالک، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۲

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

سوپرمن، ۱۹۴۸ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

ولورین (wolverine)، در ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

ثور (Thor) در ۱۹۷۸ و ۲۰۱۵

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

زن گربه ای (Catwoman) در ۱۹۶۶ و ۲۰۱۲

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

مرد عنکبوتی، ۱۹۷۷ و ۲۰۱۶ 

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

جوکر ، در ۱۹۶۶ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

بتمن، ۱۹۴۳ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

دکتر استرنج (Doctor Strange)، در ۱۹۷۸ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

کاپیتان آمریکا، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

روبوکاپ، ۱۹۸۷ و ۲۰۱۴

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

پاور رنجرز ، ۱۹۹۳ و ۲۰۱۷

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

فلش (The Flash)، در ۱۹۹۰ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

مجازاتگر، در ۱۹۸۹ و ۲۰۱۵

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

لاکپشت های نینجا، ۱۹۹۳ و ۲۰۱۶

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

 

چهار شگفت انگیز ، در ۱۹۹۴ و ۲۰۱۵

 

ابرقهرمانان ابتدا چه شکلی بودند؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه