اتوبوس های دوزیست تورنتو مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند. کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی.

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند.کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی.

اتوبوس‌های دوزیست! - تصویر 1

اتوبوس‌های دوزیست! - تصویر 2

اتوبوس‌های دوزیست! - تصویر 3

اتوبوس‌های دوزیست! - تصویر 4

اتوبوس‌های دوزیست! - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه