اخیرا گرایشی جدید در مردم چین به وجود آمده است صدها نفر به خاطر حس کردن مرگ برای خوابیدن در تابوت صف می‌کشند و در یک اتاق ساکت قرار می گیرند و عزاداران ساختگی برای آنان عزاداری می کنند. این مراسم خاکسپاری ساختگی در چین برگزار می شود تا مردم بیشتر قدر زندگی را بفهمند. !.


اخیرا گرایشی جدید در مردم چین به وجود آمده است صدها نفر به خاطر حس کردن مرگ برای خوابیدن در تابوت صف می‌کشند و در یک اتاق ساکت قرار می گیرند و عزاداران ساختگی برای آنان عزاداری می کنند.

 این مراسم خاکسپاری ساختگی در چین برگزار می شود تا مردم بیشتر قدر زندگی را بفهمند.!

 

.

علاقه جوانان چینی به تجربه‌کردن مرگعلاقه جوانان چینی به تجربه‌کردن مرگعلاقه جوانان چینی به تجربه‌کردن مرگعلاقه جوانان چینی به تجربه‌کردن مرگعلاقه جوانان چینی به تجربه‌کردن مرگعلاقه جوانان چینی به تجربه‌کردن مرگ


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه