تغذیه با شیر مادر: یک عمر سلامتی


هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 1 تا 7 آگوست برابر با 10 تا 16 مرداد است.

تغذیه با شیر مادر: یک عمر سلامتی

اهداف هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 2014:
1-    فراهم کردن اطلاعات در مورد اهداف توسعه هزاره و چگونگی ارتباط آنها با تغذیه با شیر مادر و تغذیه شیرخوار و کودک خردسال.
2-    نمایش دادن پیشرفت های حاصله تاکنون و شکاف های کلیدی در تغذیه با شیر مادر و تغذیه شیرخوار و کودک خردسال.
3-    جلب توجه به اهمیت افزودن اقدامات حفظ، حمایت و ترویج  تغذیه با شیر مادر به عنوان یک مداخله کلیدی در اهداف توسعه هزاره و در اعلامیه 2015.
4-    جلب علاقه جوانان در هر دو جنس برای دیدن ارتباط تغذیه با شیر مادر در تغییرات امروزه جهان.

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه