مردم اهواز در اعتراض به قطعی برق، آب و مخابرات، روبروی استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار بررسی وضعیت قطعی برق، آب و مخابرات در استان خوزستان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت وهوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند. براثر قطعی آب و برق مناطقی از اهواز و ۵ شهر دیگر شامل امیدیه، هندیجان، بهبهان، اندیمشک و باغملک مدارس تعطیل اعلام شد. تصاویری از اهواز در تاریکی!.

 

مردم اهواز در اعتراض به قطعی برق، آب و مخابرات، روبروی استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار بررسی وضعیت قطعی برق، آب و مخابرات در استان خوزستان شدند. 

شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت وهوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند. 

براثر قطعی آب و برق مناطقی از اهواز و ۵ شهر دیگر شامل  امیدیه، هندیجان، بهبهان، اندیمشک و باغملک  مدارس تعطیل اعلام شد. 
 


 

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 1

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 2

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 3

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 4

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 5

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 6

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 7

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 8

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 9

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 10

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 11

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 12

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 13

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 14

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 15

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 16

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 17

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 18

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 19

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 20

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 21

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 22

تجمع اعتراضی در اهواز - تصویر 23

 

 

 

 

 

 

تصاویری از اهواز در تاریکی!

 

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

(تصاویر) خاموشیِ اهواز

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه