تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا. مرد ژاپنی بعد از خوردن ته چین عربی تصمیم گرفت خود را به شکل و ظاهر اعراب در آورد!. این مرد بیست و چندساله ژاپنی، در پایان مصاحبه خود با روزنامه عرب نیوز می گوید: «دوستان عرب من، بیایید با هم برویم و کبسه بخوریم، من ژاپنی هستم، اما سوشی دوست ندارم، کبسه خوب تر است». او حتی نام خود را به «شمس قمر» تغییر داده و می گوید از این اسم خیلی خوشش آمده است، چون آهنگ خاصی دارد و بر گوش ها می نشیند. در این گزارش تصاویر رفتارهای عجیب او را خواهید دید.

تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا

 

 تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا

 

 

 

مرد ژاپنی بعد از خوردن ته چین عربی تصمیم گرفت خود را به شکل و ظاهر اعراب در آورد!

 این مرد بیست و چندساله ژاپنی، در پایان مصاحبه خود با روزنامه عرب نیوز می گوید: «دوستان عرب من، بیایید با هم برویم و کبسه بخوریم، من ژاپنی هستم، اما سوشی دوست ندارم، کبسه خوب تر است».

 

او حتی نام خود را به «شمس قمر» تغییر داده و می گوید از این اسم خیلی خوشش آمده است، چون آهنگ خاصی دارد و بر گوش ها می نشیند.
 

 در این گزارش تصاویر رفتارهای عجیب او را خواهید دید.

 

 

تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا!! - تصویر 2

تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا!! - تصویر 3

تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا!! - تصویر 4

تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا!! - تصویر 5

تحول شخصیتی مرد ژاپنی بعد از خوردن یک غذا!! - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه