تست هوش چهره شناسی در 30 ثانیه

فقط 30 ثانیه فرصت دارید تا متوجه بشوید هوشتان در چه حد است.
 
 در تصویر زیر چند چهره مشاهده می کنید؟
 
 
 
 ابتدا تصویر را خوب ببینید و بعد پایین تر در همین صفحه به دنبال پاسخ باشید البته تنها ۳۰ ثانیه زمان دارید:
 
 
 
تست هوش چهره شناسی
 
 
 
 
 
 
پاسخ
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
پاسخ تست هوش چهره شناسی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه