احتمالا شما هم تاکنون به خاصیت مایع بودن گربه ها پی برده اید!. اما حیوانات دیگری نیز وجود دارند که حالت مایع به خود می گیرند و می توانند مانند مواد مذاب، به سادگی پهن شوند. در ادامه، نمونه هایی از حیوانات با این خاصیت را مشاهده می کنید:. #۱ Hamsters Melting. #۲ This Bird Just Melted In My Palm. #۳ Cat Just Melted. #۴ Apparently Owls Melt In Direct Sunligh. #۵ Cat Puddle. #۶ This Hamster Was Melted. #۷ Ducks Will Start To Melt At 90° F. #۸ This Dog Is Melting. #۹ Different Breeds Of Cats Have ...

احتمالا شما هم تاکنون به خاصیت مایع بودن گربه ها پی برده اید!

اما حیوانات دیگری نیز وجود دارند که حالت مایع به خود می گیرند و می توانند مانند مواد مذاب، به سادگی پهن شوند.

در ادامه، نمونه هایی از حیوانات با این خاصیت را مشاهده می کنید:

 

 

 

#۱ Hamsters Melting

Hamsters Melting

 

 

 

 

#۲ This Bird Just Melted In My Palm

This Bird Just Melted In My Palm

 

 

 

 

#۳ Cat Just Melted

Cat Just Melted

 

 

 

 

 

#۴ Apparently Owls Melt In Direct Sunligh

Apparently Owls Melt In Direct Sunligh

 

 

 

 

#۵ Cat Puddle

Cat Puddle

 

 

 

 

#۶ This Hamster Was Melted

This Hamster Was Melted

 

 

 

 

#۷ Ducks Will Start To Melt At 90° F

Ducks Will Start To Melt At 90° F

 

 

 

 

#۸ This Dog Is Melting

This Dog Is Melting

 

 

 

 

#۹ Different Breeds Of Cats Have Different Melting Points

Different Breeds Of Cats Have Different Melting Points

 

 

 

#۱۰ Very Few Things Disturb Her Sleep

Very Few Things Disturb Her Sleep

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه