تکنیک سایه روشن برای چشم

1

قسمتهایی که در آرایش چشم باید سایه روشن زده شود در عکس روبرو مشخص شده است.

- سایه سفید گوشه داخلی چشم:

اگر فاصله چشمانتان بهم نزدیک است حتما گوشه داخلی چشم را سایه ی سفید بزنید

- سایه ی سفید روی پلک:

اگر پلکهای کوچکی دارید باید روی پلک سایه ی روشن یا سفید زده شود اما اگر چشمهای شما برجسته است این سایه را نزنید

- سایه سفید زیر ابرو:

روشنایی زیر ابرو باعث مشود که ابرو برجسته تر بنظر برسد و فرم ابرو زیباتر شود. میتوان از هر رنگ لایت دیگری نیز استفاده کرد، مثل نباتی

امتیاز شما به این مطلب :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه