دختران دو قلو تنها در فاصله یک دقیقه بعد از هم به دنیا امدند. این دو اکنون اینقدر به هم نزدیک شده اند که حتی مادرشان از رفتار عجیب و غریب انها به تنگ امده است. لوسی و آنا دو خواهر دو قلو هستند که در همه امورات زندگی با یکدیگر شریک هستند. لوسی(سمت چپ)،آنا(سمت راست). از ماشین سواری بگیر تا لباس خریدن و سرکار رفتن و حتی در پیدا کردن نامزد نیز با یکدیگر تفاهم عجیب دارند. آنا می گوید:به اتفاق خواهرم پسری را پیدا کردیم که دوتایی با هم روی او اتفاق نظر داریم. عجیب نیست. ما در همه چیز شریک هم هستیم. ...

 

دختران دو قلو تنها در فاصله یک دقیقه بعد از هم به دنیا امدند.این دو اکنون اینقدر به هم نزدیک شده اند که حتی مادرشان از رفتار عجیب و غریب انها به تنگ امده است.لوسی و آنا دو خواهر دو قلو هستند که در همه امورات زندگی با یکدیگر شریک هستند.

 

خواهران دوقلو در جستجوی نامزد مشترک! (عکس)

لوسی(سمت چپ)،آنا(سمت راست)

از ماشین سواری بگیر تا لباس خریدن و سرکار رفتن و حتی در پیدا کردن نامزد نیز با یکدیگر تفاهم عجیب دارند.آنا می گوید:به اتفاق خواهرم پسری را پیدا کردیم که دوتایی با هم روی او اتفاق نظر داریم.عجیب نیست.

 

خواهران دوقلو در جستجوی نامزد مشترک! (عکس)

 

ما در همه چیز شریک هم هستیم.یکنوع غذا می خوریم.یکجور لباس می پوشیم و دوتایی یک نامزد هم داریم.اگر روزی روزگاری از نامزدمان خوشمان نیامد دوتایی از او جدا می شویم و سراغ دوست پسر بعدی می رویم.

 

خواهران دوقلو در جستجوی نامزد مشترک! (عکس)

لوسی و خواهرش از همان کودکی با هم به یک مهد،به یک مدرسه و در نهایت به دانشگاه و انهم در یک رشته رفتند.لوسی می افزاید پدرم در سال ۲۰۱۰ بر اثر سرطان فوت نمود.

 

خواهران دوقلو در جستجوی نامزد مشترک! (عکس)

 

مادرم خیلی نسبت به کارهای ما حساسیت نشان می دهد اما پدرم فقط می گفت کدام یک شما لوسی است و کدام یک آنا!وی می افزاید گاهی اوقات که حوصله تلفن جواب دادن نامزدمان را ندارم گوشی را به خواهرم می دهد و او جواب می دهد بدون اینکه طرف متوجه شود دارد با لوسی صحبت می کند یا آنا! دو خ��اهر اینقدر به هم نزدیکند که حتی وقتی شنیدند کیم کارداشیان سینه های خود را بزرگ نموده است به تبعیت از او دوتایی تصمیم گرفتند خودشان را جراحی نمایند.آنها با پرداخت ۲۴۰۸۰۰ دلارسایر قسمتهای بدن خود را که تفاوت کمی با هم داشتند جراحی نمودند تا دقیقا مشابه هم گردند.تنها فرق انها خال بسیار کوچک روی گونه انهاست که از این مورد حتی نامزدشان خبردار نیست.

 

خواهران دوقلو در جستجوی نامزد مشترک! (عکس)

لوسی می گوید هیچ موقع نشده از هم خسته شویم.حتی زمانی که پدرمان مریض شد به اتفاق خواهرم آنا جهت امرار معاش خانواده هم در آسایشگاه سالمندان کار می نمودیم و هم از پدر مریضمان پرستاری می کردیم.به گفته لوسی آنها هیچ موقع از یک مدل پوشش جهت بیرون رفتن استفاده نمی نمایند.همیشه دوست دارند در خیابان متفاوت دیده شوند.آنها نه اهل سیگار هستند و نه اهل مشروب.روی رژیم غذایی خود بسیار حساسند.آنا می گوید خیلی از دختران عاشق لباس پوشیدن ما هستد و مدام از ما می پرسند لباسهایتان را از کجا تهیه می مایید!!؟

در نهایت این همه نزدیکی دو خواهر شاید در اینده مشکلات فراوانی را برایشان بوجود آورد.اگر یکی از انها فوت نمود و یا یکی از انها ازدواج نمود فرد دیگر به شدت از لحاظ روحی اسیب خواهد دید.اما خواهران بر این باورند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و انها همیشه در کنار هم خواهند بود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه