خودداری بازیکنان مسلمان بایرن مونیخ از نوشیدن مشروبات الکلی

بازیکنان مسلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان از در دست گرفتن لیوان مشروبات الکلی و نوشیدن آن در مقابل خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌ها خودداری کردند.

 

«مهدی بن عطیه»، «فرانک ریبری» و «جردان شقیری» بازیکنان مسلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان از در دست گرفتن لیوان مشروبات الکلی و نوشیدن آن در مقابل خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌ها خودداری کردند.

خودداری بازیکنان مسلمان بایرن مونیخ از نوشیدن مشروبات الکلی

خودداری بازیکنان مسلمان بایرن مونیخ از نوشیدن مشروبات الکلی
 

خودداری بازیکنان مسلمان بایرن مونیخ از نوشیدن مشروبات الکلی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه