کمیاب – خبردرگیری لفظی مجید جلالی و محمد مایلی کهن از روز سه شنبه دراختیار خبرگزاری ها گرفته اما اکثرآنها دلیل اصلی درگیری را انتقاد مجید جلالی از محمدمایلی کهن معرفی کرده اند. به گزارش عصر ایران ، روز سه شنبه جلسه برگزارشده کانون مربیان تحت تاثیر مشاجره لفظی مجید جلالی و محمدمایلی کهن قرار گرفت. خبرهای منتشرشده ازجلسه حاکی ازآن است که مجید جلالی بالحنی آرام نسبت به رفتار اخیر مایلی کهن انتقاد کرده . ماجرایی که انگار قسمت پایانی درگیری دو مربی فوتبال ایران بوده است. یکی از مربیان حاضردرجلس ...

درگیری مایلی کهن وجلالی به خاطر دایی

کمیاب – خبردرگیری لفظی مجید جلالی و محمد مایلی کهن از روز سه شنبه دراختیار خبرگزاری ها گرفته اما اکثرآنها دلیل اصلی درگیری را انتقاد مجید جلالی از محمدمایلی کهن معرفی کرده اند.
به گزارش عصر ایران ، روز سه شنبه جلسه برگزارشده کانون مربیان تحت تاثیر مشاجره لفظی مجید جلالی و محمدمایلی کهن قرار گرفت. خبرهای منتشرشده ازجلسه حاکی ازآن است که مجید جلالی بالحنی آرام نسبت به رفتار اخیر مایلی کهن انتقاد کرده . ماجرایی که انگار قسمت پایانی درگیری دو مربی فوتبال ایران بوده است.

یکی از مربیان حاضردرجلسه دراین مورد به عصر ایران می گوید:«آقای جلالی در این جلسه تصمیم داشت که بیانیه ای در دفاع از علی دایی صادر کند. او می گفت اگر این کانون صنفی از مربیان در برابر این مدل رفتارها دفاع نکند جای دیگری نمی تواند این کار را بکند.»

این تصمیم مجید جلالی به عنوان رییس کانون اما با مخالفت مایلی کهن مواجه شده.محمدمایلی کهن که ساعات اولیه صبح سه شنبه را باحمله به دایی در برنامه نود آغاز کردبود اخراج دایی از پرسپولیس را حق مسوولان این تیم می دانست و همین مساله به درگیری لفظی دوطرف منجر شد.

حرف های محمدمایلی کهن سبب شد که تصمیم برای بیانیه به رای گذاشته شود. استدلال محمدمایلی کهن در حمایت از اخراج دایی مورد تایید اکثر اعضا قرار گرفت و بنا براین شد که بیانیه صادر نشود .

درگیری لفظی و اتفاقات رخ داده به ناراحتی جلالی و استعفایش منجر شد که البته اعضا نپذیرفتند اما جای تعجب نیست اگر به زودی او از کانون کناره گیری کند و پذیرفته هم شود.

01-Pic[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه