روستای سرخ رنگ روسیون + تصاویر

این روستا با نام “روسیون” در استان آلپ فرانسه قرار داشته و به دلیل خاک رس قرمز رنگی که این منطقه دارد، تمام خانه های و محله های این روستا به رنگ قرمز دیده می شود.
2319528_367 [iPhone] 2319529_604 [iPhone] 2319530_698 [iPhone] 2319531_892 [iPhone] 2319532_337 [iPhone] 2319533_477 [iPhone] 2319534_168 [iPhone] 2319535_897 [iPhone]
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه