همه می‌دانیم که سفر باید خوش بگذرد! دور شدن از زندگی روزمره و پستی و بلندی‌هایش، هر چند برای چند روز هم از جمله لذت‌بخش‌ترین فعالیت ما در طول عمر محسوب می‌شود. ولی اگر شرایط برخلاف پیش‌بینی‌هایمان پیش برود چه؟ پس بهتر است روایت‌های دردناک گردشگران را بشنوید!. به نقل از دیلی میل، فرض کنید یک عنکبوت بزرگ استرالیایی را در اتاقتان مشاهده کنید؛ یا اینکه یک فیل آفریقایی هوس کند که حالتان را در جاده بگیرد! عکس‌های زیر خود گواه عمق فاجعه هستند. این جاده بولیوی به خاطر خطرناک بودنش شهره عام و خاص اس ...

همه می‌دانیم که سفر باید خوش بگذرد! دور شدن از زندگی روزمره و پستی و بلندی‌هایش، هر چند برای چند روز هم از جمله لذت‌بخش‌ترین فعالیت ما در طول عمر محسوب می‌شود. ولی اگر شرایط برخلاف پیش‌بینی‌هایمان پیش برود چه؟ پس بهتر است روایت‌های دردناک گردشگران را بشنوید! 
 
به نقل از دیلی میل، فرض کنید یک عنکبوت بزرگ استرالیایی را در اتاقتان مشاهده کنید؛ یا اینکه یک فیل آفریقایی هوس کند که حالتان را در جاده بگیرد! عکس‌های زیر خود گواه عمق فاجعه هستند. 

 


 

 این جاده بولیوی به خاطر خطرناک بودنش شهره عام و خاص است! فقط می‌‎توان گفت که کامیون شانس آورد

این جاده بولیوی به خاطر خطرناک بودنش شهره عام و خاص است! فقط می‌‎توان گفت که کامیون شانس آورد

 

 

سفرهای جهنمی!!! - تصویر 2

سفرهای جهنمی!!! - تصویر 3

هشت پا انگار مسیرش را گم کرده!

هشت پا انگار مسیرش را گم کرده!

 

 

این اسکی باز آمریکایی 10 دقیقه به همان شکل باقی ماند. احتمالا بد جوری یخ زد!

این اسکی باز آمریکایی ۱۰ دقیقه به همان شکل باقی ماند. احتمالا بد جوری یخ زد!

 

 

باران اجازه کمپ زدن نداد

باران اجازه کمپ زدن نداد

 

 

دستشویی قورباغه‌ای!

دستشویی قورباغه‌ای!

 

 

سفرهای جهنمی!!! - تصویر 8

گردشگری که می‌گوید توسط این روباه در خیابان بیدار شده است

گردشگری که می‌گوید توسط این روباه در خیابان بیدار شده است

 

گردشگری که کلاهش به

گردشگری که کلاهش به "دستشویی" این لمور تبدیل شده است

 

 

سفرهای جهنمی!!! - تصویر 11

این گردشگر حین پرواز مشروبات الکلی خورده و فریاد می‌زده که هواپیما در حال سقوط است؛ به همین دلیل این بلا را سرش آوردند!

این گردشگر حین پرواز مشروبات الکلی خورده و فریاد می‌زده که هواپیما در حال سقوط است؛ به همین دلیل این بلا را سرش آوردند!

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه