در بین تمام مدهایی که برای ازدواج و یا طلاق در نقاط متعددی در جهان شکل می‌گیرد، «سولوگامی» مد تازه‌ای است که در بین اروپایی‌ها رواج پیدا کرده است. «سولوگامی» رسم جدیدی است که در آن افراد با خودشان ازدواج می‌کنند. در این رسم خطبه عقد را می خوانند و فرد در آینه به خودش بله می‌گوید.

 

.

“سولوگامی” رسم جدید برای ازدواج! - تصویر 1

 

 

 

در بین تمام مدهایی که برای ازدواج و یا طلاق در نقاط متعددی در جهان شکل می‌گیرد، «سولوگامی» مد تازه‌ای است که در بین اروپایی‌ها رواج پیدا کرده است. «سولوگامی» رسم جدیدی است که در آن افراد با خودشان ازدواج می‌کنند. در این رسم خطبه عقد را می خوانند و فرد در آینه به خودش بله می‌گوید.

 

 

«سولوگامی»، مد جدید ازدواج در اروپا +عکس

 

“سولوگامی” رسم جدید برای ازدواج! - تصویر 3“سولوگامی” رسم جدید برای ازدواج! - تصویر 4“سولوگامی” رسم جدید برای ازدواج! - تصویر 5“سولوگامی” رسم جدید برای ازدواج! - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه