ععکسهایی که در ادامه میبینید افرادی رو نشون میده که خیلی خیلی شبیه هم هستند و به صورت کاملا اتفاقی با هم آشنا شدن یکی در هواپیما یکی در میهمانی یکی از طریق سایت و …. نکته جالب اینه که خیلی از این افراد از دو کشور یا شهر متفاوت هستند. اگر انگلیسیتون خوبه توضیحات مربوط به هرعکس رو بخونید. #۱ My Doppelganger Was Seated Next To Me On A Plane, Then We Accidentally Checked Into The Same Hotel And Went For A Beer. #۲ I Found My Literal Doppelgänger Just Now. #۳ I Ran Into My Doppelganger At My Cous ...

ععکسهایی که در ادامه میبینید افرادی رو نشون میده که خیلی خیلی شبیه هم هستند و به صورت کاملا اتفاقی با هم آشنا شدن یکی در هواپیما یکی در میهمانی یکی از طریق سایت و ….نکته جالب اینه که خیلی از این افراد از دو کشور یا شهر متفاوت هستند.

اگر انگلیسیتون خوبه توضیحات مربوط به هرعکس رو بخونید.

 


 

 

#۱ My Doppelganger Was Seated Next To Me On A Plane, Then We Accidentally Checked Into The Same Hotel And Went For A Beer

My Doppelganger Was Seated Next To Me On A Plane, Then We Accidentally Checked Into The Same Hotel And Went For A Beer

 

 

#۲ I Found My Literal Doppelgänger Just Now 

I Found My Literal Doppelgänger Just Now Wtf

 

#۳ I Ran Into My Doppelganger At My Cousin's Wedding And She's My Cousin's Husband's Sister, No Other Relation

I Ran Into My Doppelganger At My Cousin's Wedding And She's My Cousin's Husband's Sister, No Other Relation

 

#۴ My Friend Met His Doppelganger Last Night

My Friend Met His Doppelganger Last Night

 

#۵ When Retired Priest Neil Richardson Moved To Essex He Found People Kept Coming Up To Him To Say "Hello John" – Because His Double Already Lived There

When Retired Priest Neil Richardson Moved To Essex He Found People Kept Coming Up To Him To Say "Hello John" - Because His Double Already Lived There

 

 

#۶ My Own Doppelganger That I Ran Into At A Music Festival, Plus A Face-Swap Of The Photo

My Own Doppelganger That I Ran Into At A Music Festival, Plus A Face-Swap Of The Photo

 

#۷ My Friend Found Her Doppelganger At A Party

My Friend Found Her Doppelganger At A Party

 

 

#۸ My Friend Also Found His Doppelgänger At A Party

My Friend Also Found His Doppelgänger At A Party

 

#۹ Doppelgangers. Truly Freaky

Doppelgangers. Truly Freaky

 

#۱۱ ۱۰ Years Ago When I Went Off To College For The First Time, People I Didn't Know Kept Coming Up To Me And Calling Me "Brian". My Name Is Josh. Then A Few Weeks Into The Semester I Met Brian And We Took This Picture Together.

10 Years Ago When I Went Off To College For The First Time, People I Didn't Know Kept Coming Up To Me And Calling Me "Brian". My Name Is Josh. Then A Few Weeks Into The Semester I Met Brian And We Took This Picture Together.

 

#۱۲ Found My Doppelganger. Funny…. We Even Share The Same Birthday

Found My Doppelganger. Funny.... We Even Share The Same Birthday

 

#۱۳ My Dads Coworker Is Also His Doppelgänger

My Dads Coworker Is Also His Doppelgänger

 

#۱۴ My Girlfriend Met Her Doppelganger

My Girlfriend Met Her Doppelganger

 

#۱۵ I Met My Twin Brother From Another Mother At The Bar. His Name Is Adam And He Also Likes Beer

I Met My Twin Brother From Another Mother At The Bar. His Name Is Adam And He Also Likes Beer

 

#۱۶ My Bf (left) Met His Doppelganger At Ikea Last Night

My Bf (left) Met His Doppelganger At Ikea Last Night

 

#۱۷ Saw Doppelgänger On Front Page Met Mine A Few Weeks Ago

Saw Doppelgänger On Front Page Met Mine A Few Weeks Ago

 

#۱۸ His Girlfriend Of One Year Started Walking Towards Me Thinking I Was Him…

His Girlfriend Of One Year Started Walking Towards Me Thinking I Was Him...

 

#۱۹ Met My Doppelgänger And Thought I'd Share. We Even Had Matching Hair Accessories. I'm On The Left

Met My Doppelgänger And Thought I'd Share. We Even Had Matching Hair Accessories. I'm On The Left

 

#۲۰ I (im The Shorter One) Met My Canadian Doppelganger On A Cruise Ship With My Wife On Our Honeymoon!

I (im The Shorter One) Met My Canadian Doppelganger On A Cruise Ship With My Wife On Our Honeymoon!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه