“کیپرینا کوآن” و “تی کی” خواهران دوقلویی هستند به دلیل داشتن موهای عجیب و غریب سالها با خجالت سعی داشتند تا کمتردر مکان های عمومی حاضر شوند اما امروز به واسطه همان موهای عجیب و غریب مشهور شده اند. خواهران دوقلو تا چند وقت پیش از این شکل و ظاهر موهایشان متنفر بودند. “کیپرینا” می گوید :حجم زیاد و فرم عجیب موهای ما درست مثل یک مشکل بزرگ بود مدام باید موهای مان را صاف می کردیم تا به حالتی طبیعی تر تبدیل شوند تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستان ما تصمیم گرفتیم تا عکسهایمان را در یک وبلاک منتشر کنی ...

“کیپرینا کوآن” و “تی کی” خواهران دوقلویی هستند به دلیل داشتن موهای عجیب و غریب سالها با خجالت سعی داشتند تا کمتردر مکان های عمومی حاضر شوند اما امروز به واسطه همان موهای عجیب و غریب مشهور شده اند.

خواهران دوقلو تا چند وقت پیش از این شکل و ظاهر موهایشان متنفر بودند. “کیپرینا” می گوید :حجم زیاد و فرم عجیب موهای ما درست مثل یک مشکل بزرگ بود مدام باید موهای مان را صاف می کردیم تا به حالتی طبیعی تر تبدیل شوند تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستان ما تصمیم گرفتیم تا عکسهایمان را در یک وبلاک منتشر کنیم . طولی نکشید که برای طراحان مد جذاب شده و وارد دنیای مدلینگ ها شدیم.

 

 

 

شهرت خواهران دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 1

 

 

شهرت خواهران دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 2

 

 

شهرت خواهران دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 3

 

 

شهرت خواهران دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 4

 

 

شهرت خواهران دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 5

 

 

شهرت خواهران دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 6

 

 

شهرت خواهرا�� دوقلو به دلیل موهای عجیبشان - تصویر 7

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه