شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها

پیچیده‌ترین و دشوارترین عمل جراحی جداسازی دوقلوها در جهان در تگزاس انجام شد.
 
 

دو قلوهای ۱۰ ماهه دختر به نامهای "ناتالی هوپ” و "آدلاین فیث ماتا” پس از انجام جراحی ۲۶ ساعته بسیار پیچیده در بیمارستان تگزاس از یکدیگر جدا شدند.

 


البته تنها عمل جداسازی در حال حاضر صورت گرفته و جراحی های بیشتری نیز در آینده بر روی این دو خواهر انجام خواهد شد.

 


این دوقلوها از ناحیه سینه و شکم به هم چسبیده بودند و ریه‌ها، کبد، روده، کولون و … مشترک داشتند. ۲۶ پزشک و جراح و دستیار جراح در این عمل جراحی موفقیت آمیز شرکت داشتند.

 

 

 
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 1
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 2
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 3
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 4
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 5
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 9
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 10
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 12
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 13
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 14
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 15
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 16
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 17
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها - تصویر 19
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها
شگفت‌ انگیز ترین جراحی جداسازی دوقلوها

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه