پای غاز. میوه رمبوتان – بومی جنوب شرقی آسیا. قارچ صدفی که شبیه دل و روده انسان است. رومانسکو؛ نوعی کلم بروکلی / گل کلم. سوپ موی فرشتگان؛ غذای چینی پخته شده از نیلوفر آبی. طالبی شاخ دار. لیموهای انگشتی.

پای غاز

پای غاز

میوه رمبوتان - بومی جنوب شرقی آسیا

میوه رمبوتان – بومی جنوب شرقی آسیا

 

قارچ صدفی که شبیه دل و روده انسان است

قارچ صدفی که شبیه دل و روده انسان است

رومانسکو؛ نوعی کلم بروکلی / گل کلم

رومانسکو؛ نوعی کلم بروکلی / گل کلم

سوپ موی فرشتگان؛ غذای چینی پخته شده از نیلوفر آبی

سوپ موی فرشتگان؛ غذای چینی پخته شده از نیلوفر آبی

طالبی شاخ دار

طالبی شاخ دار

لیموهای انگشتی

لیموهای انگشتی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه