همه حیوانات عاشق این هستند که با این موجود اجتماعی که ترکیبی از موش و خوک و حتی کروکدیل می باشد، ارتباط برقرار کنند و از آنها آویزان شوند. کاپیباراها همیشه در گروه های ۱۰، ۲۰ تایی و یا حتی ۱۰۰تایی زندگی می کنند. این موجود دوست داشتنی بزرگترین جونده جهان است و تا ۱۳۴ سانتیمتر طول و ۶۶ کیلوگرم وزن، رشد می کند. این حیوان نیمه آبزی بومی آمریکای جنوبی است و ترجیح می دهد نزدیک به آب زندگی کند. درواقع آنها شناگران فوق العاده ای هستند و می توانند تا ۵ دقیقه در زیر آب بمانند تا از دست شکارچیان فر ...

همه حیوانات  عاشق این هستند که با این موجود اجتماعی که ترکیبی از موش و خوک و حتی کروکدیل می باشد، ارتباط برقرار کنند و از آنها آویزان شوند. کاپیباراها  همیشه در گروه های ۱۰، ۲۰ تایی و یا حتی ۱۰۰تایی زندگی می کنند. این موجود دوست داشتنی بزرگترین جونده جهان است و تا ۱۳۴ سانتیمتر طول و ۶۶ کیلوگرم وزن، رشد می کند. این حیوان نیمه آبزی بومی آمریکای جنوبی است و ترجیح می دهد نزدیک به آب زندگی کند. درواقع آنها شناگران فوق العاده ای هستند و می توانند تا ۵ دقیقه در زیر آب بمانند تا از دست شکارچیان فرار کنند. شما در این باره چه فکر می کنید؟

 


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 1


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 2


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 3


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 4


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 5


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 6


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 7


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 8


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 9


عشق عجیب همه حیوانات به این موجود! - تصویر 10


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه