مرتب کردن مو با جاروبرقی!

تصاویری منتشر شده از پدری که صبح ها در عرض پنج ثانیه موهای دختر خود را با جاروبرقی مرتب می کند. او به نوک لوله این دستگاه سری مخصوص مو اضافه کرده تا راحت تر بتواند این کار را انجام دهد. به نظر شما وقتی خانه مادر نداشته باشد؛ دیگر چه اتفاقات عجیبی ممکن است رخ دهد؟
صاف کردن مو با جاروبرقی
 
 
 

انگار بعضی کارها فقط مادرانه است و پدر هرچه هم که با احساس و مهربان باشد، نمی تواند آن کار را انجام دهد…. و شاید یکی از این کارها، آماده کردن دختر خردسال برای رفتن به مدرسه باشد.

 

 

بنا بر این گزارش، تصاویری منتشر شده از پدری که صبح ها در عرض پنج ثانیه موهای دختر خود را با جاروبرقی مرتب می کند. او به نوک لوله این دستگاه سری مخصوص مو اضافه کرده تا راحت تر بتواند این کار را انجام دهد.

 

 

به نظر شما وقتی خانه مادر نداشته باشد؛ دیگر چه اتفاقات عجیبی ممکن است رخ دهد؟…. تصاویر شاهکار یک پدر با ذوق را ببینیم:

 

 

صاف کردن مو با جاروبرقی

 

صاف کردن مو با جاروبرقی

صاف کردن مو با جاروبرقی

صاف کردن مو با جاروبرقی

صاف کردن مو با جاروبرقی

صاف کردن مو با جاروبرقی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه