مردی که هیچ یک از اختراعاتش به ثمر ننشست

مایکل هازبی، نام مخترعی در ایتدای قرن بیستم میلادی است که اختراعاتش بیشتر پیرامون سیگار و دود ناشی از آن ایجاد می شد، اما هیچ یک از آنها نتوانست راه موفقیت را در پیش بگیرد و تمامی آنها از جمله اختراع چتر برای سیگار در روزهای بارانی برای جلوگیری از خاموشی آن، شکست خوردند.

 

مردی که هیچ یک از اختراعاتش به ثمر ننشست - تصویر 1

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، ��ر سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه