تایوانی ها مسابقه جالبی را برای تفریح و شادی خود به راه انداخته اند. این مسابقه، حرکت با صندلی های چرخ دار اداری است. در این مسابقه، شرکت کنندگان روی صندلی های چرخ دار می نشینند و تلاش می کنند با فشار دادن پاهای خود به زمین، زودتر از رقبای خود به خط پایان برسند. این مسابقه در شهر تاینان Tainan در جنوب تایوان برگزار شد. خاستگاه اصلی این مسابقات در ژاپن است و این برای اولین بار است که چنین مسابقه ای در تایوان برگزار می شود. مغازه داران و فعالان اقتصادی تایوان این مسابقات را به منظور جلب م ...

تایوانی ها مسابقه جالبی را برای تفریح و شادی خود به راه انداخته اند. این مسابقه، حرکت با صندلی های چرخ دار اداری است. در این مسابقه، شرکت کنندگان روی صندلی های چرخ دار می نشینند و تلاش می کنند با فشار دادن پاهای خود به زمین، زودتر از رقبای خود به خط پایان برسند. این مسابقه در شهر تاینان Tainan در جنوب تایوان برگزار شد. خاستگاه اصلی این مسابقات در ژاپن است و این برای اولین بار است که چنین مسابقه ای در تایوان برگزار می شود. مغازه داران و فعالان اقتصادی تایوان این مسابقات را به منظور جلب مشتری بیشتر به محله های کسب و کار خود برگزار کردند. 

  

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 1

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 2

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 3

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 4

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 5

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 6

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 7

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 8

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 9

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 10

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 11

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 12

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 13

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 14

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 15

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 16

مسابقه عجیب در خیابان های تایوان - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه