میمون ها وقتی جلوی آینه قرار میگیرند واکنش جالبی از خود نشان میدهند!معمولا میمونها فکر میکنند میمون دیگری در آینه به آنها خیره شده است بنابراین برای خنداندن و بازی با شخص مقابل شروع به میمون بازی در می آورند!!.

میمون ها وقتی جلوی آینه قرار میگیرند واکنش جالبی از خود نشان میدهند!معمولا میمونها فکر میکنند میمون دیگری در آینه به آنها خیره شده است بنابراین برای خنداندن و بازی با شخص مقابل شروع به میمون بازی در می آورند!!

 

تصاویر/ میمون شگفت زده و آینه بغل

 

تصاویر/ میمون شگفت زده و آینه بغل

 

تصاویر/ میمون شگفت زده و آینه بغل

 

تصاویر/ میمون شگفت زده و آینه بغل

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه