بوتیک اندونزیایی لباس های زیبایی با قطعات مشهور هنری ایجاد می کند. از «شب پرستاره» ونسان ونگوک تا «نیلوفرهای آبی» کلود کونه روی این لباس های کار شده اند، در واقع فروشگاه شبیه به یک موزه پوشیدنی است. پیراهن، دامن و بلوزهای منحصربفرد و زیبایی در این فروشگاه پیدا خواهید کرد. چه از دوستداران هنر باشید چه نباشید این بوتیک برای همه فوق العاده است. نمونه هایی از لباس های آن را در این مطلب مشاهده می کنید.

 

بوتیک اندونزیایی لباس های زیبایی با قطعات مشهور هنری ایجاد می کند. از «شب پرستاره» ونسان ونگوک تا «نیلوفرهای آبی» کلود کونه روی این لباس های کار شده اند، در واقع فروشگاه شبیه به یک موزه پوشیدنی است. پیراهن، دامن و بلوزهای منحصربفرد و زیبایی در این فروشگاه پیدا خواهید کرد. چه از دوستداران هنر باشید چه نباشید این بوتیک برای همه فوق العاده است. نمونه هایی از لباس های آن را در این مطلب مشاهده می کنید.

 


 

 

 

Fine Art Clothing

 

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

Fine Art Clothing

 

Fine Art Clothing

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه