نمایشگاه مد و لباس در قم. نخستین جشنواره فرهنگی هنری اسلامی ایرانی مد و لباس در استان قم برگزار شد. در این جشنواره از حدود ۵۰۰ طرح رسیده، پس از داوری ۸۰ اثر برگزیده در نمایشگاه به معرض دید عموم مردم قرار گرفت.

 نمایشگاه مد و لباس در قم

نخستین جشنواره فرهنگی هنری اسلامی ایرانی مد و لباس در استان قم برگزار شد. در این جشنواره از حدود ۵۰۰ طرح رسیده، پس از داوری ۸۰ اثر برگزیده در نمایشگاه به معرض دید عموم مردم قرار گرفت.

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 1

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 2

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 3

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 4

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 5

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 6

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 7

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 8

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 9

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 10

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 11

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 12

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 13

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 14

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 15

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 16

 نمایشگاه مد و لباس در قم - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه