نرمندان از ابزار و مواد مختلف و متفاوتی برای ساخت آثار مورد نظرشان استفاده می‌کنند اما جاسینکو دوردویچ که یک هنرمند بوسنیایی است، یکی از این ابزارها یعنی مداد را برای تبدیل شدن به اثرهنری انتخاب کرده است! او برای ساخت این مجسمه‌های حیرت‌انگیز از تیغه‌ها و مُغارهای بسیار ریز و کوچک استفاده می‌کند.

نرمندان از ابزار و مواد مختلف و متفاوتی برای ساخت آثار مورد نظرشان استفاده می‌کنند اما جاسینکو دوردویچ که یک هنرمند بوسنیایی است، یکی از این ابزارها یعنی مداد را برای تبدیل شدن به اثرهنری انتخاب کرده است! او برای ساخت این مجسمه‌های حیرت‌انگیز از تیغه‌ها و مُغارهای بسیار ریز و کوچک استفاده می‌کند.
 

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 1

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 2

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 3

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 4

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 5

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 6

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 7

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 8

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 9

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 10

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 11

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 12

هنرنمایی های بسیار زیبا با نوک مداد - تصویر 13

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه