وقتی داری یواشکی داخل وسایل خواهرت فضولی می کنی و صدای پاشو می شنوی که داره نزدیک می شه!. وقتی لباس اونو پوشیدی و داری یواشکی از خونه می زنی بیرون که یهو می بینه تو رو. وقتی اون لباس تو رو پوشیده و داره از خونه خارج می شه. وقتی بحث و مشاجره هاتون فیزیکی می شه: من فقط دستم بهت خورد، همین!. وقتی پدر/مادر، توی دعوا طرف تو رو می گیره و به تو حق می ده. وقتی نمی خوای که کانال تلویزیون رو عوض کنه. وقتی می گن خواهرت از تو خوشگل تره. وقتی می دونی که دفعه آخر کی حمام بوده. وقتی داره جلوی پدر و مادر به ...

 

وقتی داری یواشکی داخل وسایل خواهرت فضولی می کنی و صدای پاشو می شنوی که داره نزدیک می شه!

وقتی داری یواشکی داخل وسایل خواهرت فضولی می کنی و صدای پاشو می شنوی که داره نزدیک می شه!

وقتی لباس اونو پوشیدی و داری یواشکی از خونه می زنی بیرون که یهو می بینه تو رو

وقتی لباس اونو پوشیدی و داری یواشکی از خونه می زنی بیرون که یهو می بینه تو رو

وقتی اون لباس تو رو پوشیده و داره از خونه خارج می شه

وقتی اون لباس تو رو پوشیده و داره از خونه خارج می شه

وقتی بحث و مشاجره هاتون فیزیکی می شه: من فقط دستم بهت خورد، همین!

وقتی بحث و مشاجره هاتون فیزیکی می شه: من فقط دستم بهت خورد، همین!

وقتی پدر/مادر، توی دعوا طرف تو رو می گیره و به تو حق می ده

وقتی پدر/مادر، توی دعوا طرف تو رو می گیره و به تو حق می ده

وقتی نمی خوای که کانال تلویزیون رو عوض کنه

وقتی نمی خوای که کانال تلویزیون رو عوض کنه

وقتی می گن خواهرت از تو خوشگل تره

وقتی می گن خواهرت از تو خوشگل تره

وقتی می دونی که دفعه آخر کی حمام بوده

وقتی می دونی که دفعه آخر کی حمام بوده

وقتی داره جلوی پدر و مادر به کار اشتباهی که انجام دادی می خنده و تو رو مسخره می کنه: «می کشمت!»

وقتی داره جلوی پدر و مادر به کار اشتباهی که انجام دادی می خنده و تو رو مسخره می کنه: «می کشمت!»

وقتی از دستشویی برمی گردی و می بینی جای تو نشسته

وقتی از دستشویی برمی گردی و می بینی جای تو نشسته

وقتی مادر همه اختیار ها رو به تو می ده

وقتی مادر همه اختیار ها رو به تو می ده

وقتی که می دونی بدون اون نمی تونی زندگی کنی.

وقتی که می دونی بدون اون نمی تونی زندگی کنی.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه