چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری - تصویر 1

 

مدیر مدرسه (خطاب به دو دانش آموز ) : خُب ! حالا من با شما دو تا چیکار کنم؟ مگه صد بار سرِ صف، توی کلاس، بهتون نگفتم با خودتون از این چیزا نیارین؟ گفتم یا نگفتم، هان؟!


دانش آموز اوّل : آقا به خدا این ترقّه ها مال ما نیست !


مدیر مدرسه : پس توی کیف تو چیکار می کرد؟!

دانش آموز دوّم : آقا به خدا بچّه ها یواشکی گذاشتن توی کیف ما !!!

مدیر مدرسه : ترقّه ی بسته ای شیشصد تومن، اونم این همه، بچّه ها مفتی میارن میذارن توی کیف شماها؟!!!

دانش آموز دوّم : آقا اجازه؟! اونا بسته ای چهارصد تومنه ! اونایی که شیشصد تومنه، 50 تا توشه !!!

 

چهارشنبه سوری – نویسندگان : اصغر فرهادی – مانی حقیقی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه