چینی ها آثار باستانی مونتاژ میکنند

چین که در ساخت اجناس مشابه و تقلبی رتبه اول جهان را دارد و گاه از نسخه اصلی آن نیز بهتر می سازد، این بار در اقدامی جالب دست به ساخت آثار باستانی مصر زده است.کشور چین در راستای جذب گردشگر تصمیم به ساخت اثار باستانی سایر کشورها در اندازه واقعی زده و ابتدا با ساخت مجسمه ابولهول شروع کرده است.
 
 
 
 
 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

 

تصاویر/چینی ها آثار باستانی مونتاژ می کنند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه