به محل گوش ها توجه کنید. تام و جری فقط کنار ساحل لباس می پوشند. به راحتی می توانند از زندان فرار کنند، اما فرار نمی کنند. سگی که یک سگ را به عنوان حیوان خانگی نگهداری میکنه. منطق دیزنی. چه طوری چوب را در دست گرفته وقتی انگشت نداره. بدون شرح. پدر و دختر هستند. بدون شرح. منطق دیزنی. وقتی نیروی جاذبه عمل نمیکنه. چه جوری لباسش رو پوشیده. شرح در تصویر. در حال خوردن یک مرغابی. سایز کفش سیندرلا مشابه بیرونی نداره و این خیلی عجیبه.

کارتون ها و منطق های عجیب و غریبشان

 

 

به محل گوش ها توجه کنید

به محل گوش ها توجه کنید

تام و جری فقط کنار ساحل لباس می پوشند

تام و جری فقط کنار ساحل لباس می پوشند

به راحتی می توانند از زندان فرار کنند، اما فرار نمی کنند

به راحتی می توانند از زندان فرار کنند، اما فرار نمی کنند

سگی که یک سگ را به عنوان حیوان خانگی نگهداری میکنه

سگی که یک سگ را به عنوان حیوان خانگی نگهداری میکنه

منطق دیزنی

منطق دیزنی

چه طوری چوب را در دست گرفته وقتی انگشت نداره

چه طوری چوب را در دست گرفته وقتی انگشت نداره

بدون شرح

بدون شرح

پدر و دختر هستند

پدر و دختر هستند

بدون شرح

بدون شرح

منطق دیزنی

منطق دیزنی

وقتی نیروی جاذبه عمل نمیکنه

وقتی نیروی جاذبه عمل نمیکنه

چه جوری لباسش رو پوشیده

چه جوری لباسش رو پوشیده

شرح در تصویر

شرح در تصویر

در حال خوردن یک مرغابی

در حال خوردن یک مرغابی

سایز کفش سیندرلا مشابه بیرونی نداره و این خیلی عجیبه

سایز کفش سیندرلا مشابه بیرونی نداره و این خیلی عجیبه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه