مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت امروز گفت: این کودک ۲ و نیم ساله امروز هنگام بازی با وسایل آشپزخانه در داخل کتری گیر کرد. بابک رمضانی افزود : بعد از بی نتیجه ماندن تلاش پدر و مادر برای بیرون آوردن کودک بازیگوش شان از داخل کتری، ماموران آتش نشانی ایستگاه ۵ رشت وارد عمل شدند. وی گفت: ۲ آتش نشان پس از آرام کردن کودک مضطرب با استفاده از دستگاه برش حلقوی، کتری را بریده و وی را پس از ۱۰ دقیقه تلاش بدون هیچ گونه آسیبی خارج کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت امروز گفت: این کودک ۲ و نیم ساله امروز هنگام بازی با وسایل آشپزخانه در داخل کتری گیر کرد. 

بابک رمضانی افزود : بعد از بی نتیجه ماندن تلاش پدر و مادر برای بیرون آوردن کودک بازیگوش شان از داخل کتری، ماموران آتش نشانی ایستگاه ۵ رشت وارد عمل شدند. 

وی گفت: ۲ آتش نشان پس از آرام کردن کودک مضطرب با استفاده از دستگاه برش حلقوی، کتری را بریده و وی را پس از ۱۰ دقیقه تلاش بدون هیچ گونه آسیبی خارج کردند.

.

کودک بازیگوش رشتی داخل کتری گیر افتاد - تصویر 1

 


کودک بازیگوش رشتی داخل کتری گیر افتاد - تصویر 2


 

2056-1300

2056-1304

2056-1303

کودک بازیگوش رشتی داخل کتری گیر افتاد - تصویر 6

2056-1308

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود ��ا ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه