«پائولو بالستروس»، پدر، آرایشگر، گریمور، هنرپیشه و مدلی است که برای تغییر چهره های فوق العاده بی نظیر خود شهرت یافته. او با مهارت زیاد، صورت خود را گریم کرده و شبیه هنرپیشه ها، خواننده ها و افراد مشهور جهان می کند. گال گدوت، زنان شگفت انگیز. کیم کارداشیان. سرسی لنیستر.

«پائولو بالستروس»، پدر، آرایشگر، گریمور، هنرپیشه و مدلی است که برای تغییر چهره های فوق العاده بی نظیر خود شهرت یافته. او با مهارت زیاد، صورت خود را گریم کرده و شبیه هنرپیشه ها، خواننده ها و افراد مشهور جهان می کند.

 

 


 

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 1

 

 

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 2

گال گدوت، زنان شگفت انگیز

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 3

کیم کارداشیان

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 4

سرسی لنیستر

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 5

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 6

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 7گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 8

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 9

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 10

گریم های بی نظیر پائولو - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه