مطالب خواندنی

چرا زنان ایرانی به خودشون نمیرسند؟

ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ:. " ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ و خندیدم "!. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ!!!. ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﻓﮑﺮ!. ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺎﻧﻢ، ﺗﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼِ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻋﺎﯼِ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ!. ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﻓﻮﻕﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﻨﯿﺪﻡ!. ﺯﻧﯽ ﮐﻪ "ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩﯼِ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺍﺳﺖ!!!. ﺍﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺘﻮﯼِ ﻫﺎﺷﻮﺭﯼ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﺩ، ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧ

ادامه مطلب ...
خانمها میبخشند ولی هیچوقت فراموش نمیکنند !

همسرم قبل از ازدواج با من عاشق دخترخاله اش بود و قسمت هم نشده بودند. دخترخاله زودتر ازدواج کرده بود و همسرم هم پس از معرفی توسط یک آشنا، مرا دید و با هم ازدواج کردیم. بعد از مدتی که از ازدواج ما گذشت، دخترخاله همسر بدلیل نداشتن تفاهم، از همسرش جدا شده بود و حالا شده بود یک زن آزاد !!!. همسرم عادت داشت که بعد از سرکارش و تعطیلی مغازه، با رفقای باب و ناباب جمع شوند و الواتی کنند و من هر شب تا نیمه شب منتظر او بودم. گاهی شام خورده بود و گاهی نه و من فقط سکوت میکردم. وضع مالیمون بد نبود و دو طبقه خانه داشتیم. طبقه بالا اتاق خوابها و حمام و طبقه

ادامه مطلب ...
خواب زن چپه یعنی چی؟

از باباکرم چه میدانید؟. باباکرم شخصی بوده از لاتهای قدیم. به اسم رسمی کرم کریمی. قصاب محله بوده و همه از او حساب میبردند. وقتی از کوچه پس کوچه های محله گذر میکرد بچه های فقیر ویتیم وبیچاره ای در طول مسیرش بودند که هر روزه به آنها کمک میکرد و با یک آبنبات آنها را خوشحال میکرد. طوری شده بود که این بچه ها اورا دوست داشتند و بابا کرم صدا میکردن. و هر وقت از دور میآمد بچه ها با شادی دست میزدند و صدا میزدن باباکرم. باباکرم… و آقاکرم قصاب هم برای خوشحال کردن بچه های فقیر یک سر و گردن و نیز با حرکات دست و مدل بابا کرم امروزی از کنار آنها میگذشت و

خواب زن چپه خواب یعنی چی خواب یعنی چه

ادامه مطلب ...
بیایید فرهنگ مثبت را از خودمان شروع کنیم

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی باشد و فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید. ولی می توانیم با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم که این تغییرات مطمئنا تاثیری مثبت، ولو اندک، در خود، خانواده و جامعه مان خواهد داشت. پس بیایید از خودمان شروع کنیم. فرهنگ. فرهنگ مثبت.

فرهنگ مثبت از خودمان شروع کنیم بیایید از خودمان شروع کنیم از خودمان شروع کنیم

ادامه مطلب ...
دقت کردین یواش یواش داریم ملت با شعور و با فرهنگی میشیم ؟!

هیچ دقت کردین. دیگه یواش یواش داریم ملت با شعور و با فرهنگی می شیم ؟!. همین چندوقت پیش تا چیزی گرون می شد می رفتیم تو صف که بخریم و بزاریم کنار گرونتر که شد بفروشیمش ولی الان کمپین راه می ندازیم و همه با هم تحریمش می کنیم و نمی خریمش تا ارزون شه!. همین چند وقت پیش ملت با چوب و سنگ سگ و گربه های بدبختو می زدن ولی الان می بینیم تو هر کوچه ای براشون غذا می زارن کنار پیاده رو!. همین چند وقت پیش اگه یک اوا خواهر می دیدیم همگی مسخرش می کردیم ولی الان می گیم بیماره خدا شفاش بده!!!. همین چندوقت پیش یکی موهاش عجیب بود تیکه بارونش می کردیم ولی الان می گی

ادامه مطلب ...
بیایید نقص های فرهنگیمان را با هم ریشه کن کنیم

ما ایرانی هستیم. بیایید نقص های فرهنگیمان را با هم ریشه کن کنیم. پس از این پس هرگز:. هرگز از دوشیزه ها نپرسیم:. چرا ازدواج نمیکنی؟. وقتی ازدواج کردند، نپرسیم:. کی بچه دار میشید؟. وقتی بچه دار شدند، نپرسیم:. کی براش یه همبازی میاری؟. از بچه ها نپرسیم:. پدرتو بیشتر دوست داری یا مادرت؟. هرگز به بچه های بیشتر از دو سالتون شیر مادر ندهید و شخصیت آنها را وابسته دهانی نسازید!. از بچه های فامیل راجع به معدل درسیشان نپرسیم. سرزده به خانه کسی نرویم!. راجع به متراژ و قیمت خانه صاحبخانه از او سوال نپرسید. وقتی برایمان مهمان می آید، تلویزیون را خاموش کنیم!.

ادامه مطلب ...
بیایید از خودمان شروع کنیم (جملات فرهنگی)

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی باشد و فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید. ولی می توانیم با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم که این تغییرات مطمئنا تاثیری مثبت، ولو اندک، در خود، خانواده و جامعه مان خواهد داشت. پس بیایید از خودمان شروع کنیم.

بیایید از خودمان شروع کنیم از خودمان شروع کنیم

ادامه مطلب ...
از کتاب: یک روز را ۳۶۵ بار تکرار نکن

یک دانشجوی افغانی میگفت زمان تحصیلم در سوئیس با یکی از اساتید دانشگاهمون رفتیم کافه نزدیک دانشگاه تا قهوه بخوریم. حرف از حکومت و اوضاع بد افغانستان شد که استادم حرف جالبی زد که همواره توی ذهنم نقش بست. استادم گفت: فکر نکن برای کشورها قرعه کشی کرده اند و مردم سوئیس به خاطر شانس خوب این حکومت گیرشون اومده و مردم افغانستان بد شانس بودن و به این روز افتادند، بلکه هر ملتی حکومتی که سزاورش هست رو میسازه و اتفاقا مردم سوئیس حقشون داشتن حکومتی اینچنین هست و افغان ها هم لیاقتشون بیشتر از اینی که دارند، نیست. دوستم میگفت: کمی احساس تحقیر کردم، به همین خا

کتاب یک روز ی کتاب یک روز

ادامه مطلب ...
مسخره‌ ترین قانون‌ های دنیا !

از وقتی تمدن شکل گرفت و انسان‌ها برای پاره نشدن زیر چنگال گرگ‌ها مجبور شدند به یکدیگر پناه بیاورند، سر و کله‌ی قانون و قانون‌گذار هم پیدا شد. دیگر کسی نمی‌توانست مانند زمان غارنشینی هر جایی دلش خواست نقاشی بکشد و با هر چیزی که نبضش می‌زد تولید مثل کند. روح قانون حفظ امنیت بیشتر جوامع بشری و رعایت حق و حقوق شهروندان است. اما انگار در یک‌سری از ممالک دنیا قانون‌هایی وضع شده است که بیشتر به شوخی شبیه است تا قانون. در ادامه این پست با ما باشید تا با مسخره‌ترین قانون‌های دنیا آشنا شوید. – در ویکتوریای استرالیا، برای تعویض یک لامپ سوخته باید به ی

مسخره ترین قانون های دنیا

ادامه مطلب ...
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .

ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ،ﻣﺜﻞ . . . دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ. ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞ . . . ﻋِﺸﻖ. ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،مثل . . . پدر و مادر. ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ،ﻣﺜﻞ . . . ﻣُﺤﺒﺖ. ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ. مثل ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم. ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد. ﻣﺜﻞ ﮔُﺬﺷﺘﻪ. ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ. ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﭼﺎپلوس ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ. ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ، مثل . . . ﺩﻝِ ﺁﺩما. ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،ﻣﺜﻞ . . . ﺧﯿﺎﻧﺖ. ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعشﮐﺮﺩ ، ﻣﺜﻞ . . . ﺁﺑِﺮﻭ. ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ. ﻣﺜﻞ ﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ. هَ

ادامه مطلب ...
حروم چیست؟!

حروم چیست؟؟؟؟ معنی حروم رو کی فهمیده؟؟؟؟. حروم اون پدر معتادیه که واسه خرج خودش دخترشو میده دست هرکس…. حروم ۳ هزار میلیاردیه که نمیفهمم چه جوری از گلوشون میره پایین…. حروم پدر معتادیه که دختر ۳ سالشو واسه یک میلیون میفروشه…. حروم یعنی وزن سیری مونو با ترازوی یه گرسنه بکشیم …. حروم اون صاحب خانه ایه که اگه اجاره اش یه روز دیر بشه اثاثیه ما میره تو خیابون…. حروم یعنی دل شکستن یه دل شکسته…. حروم دستمزد اون فوتبالیسته که یه ساعتش قدر تمام دارایی های یه خانوادست…. حروم اونایی هستن که باعث شرمندگی پدر میشند…. حروم آیینه بغل ماشینیه که اگه بشکنه پولش

ادامه مطلب ...
ما آدم‌ های بیچاره‌ ای هستیم…

نسل بلاتکلیف !. پدرم دلواپسِ آینده‌ی خواهرم است، اما حتی یک‌بار هم اتفاق نیفتاده که با هم بیرون بروند، در خیابان قدم بزنند و گاهی بلند بلند بخندند. خواهرم نگرانِ فشارِ کاریِ پدرم است، اما حتی یک‌بار هم نشده که خواسته‌هایش را به تعویق بیاندازد تا پدر برای مدتی احساسِ آرامش کند. مادرم با فکرِ خوشبختیِ من خوابش نمی‌برد. اما حتی یک‌بار هم نشده که با من در موردِ خوشبختی‌ام صحبت کند و بپرسد: پسرم چه چیزی تو را خوشحال‌ می‌کند؟. من با فکرِ رنج و سختیِ مادرم از خواب بیدار می‌شوم. اما حتی یک‌بار هم نشده که دستش را بگیرم، با او به سینما بروم، با هم تخمه

ادامه مطلب ...
اون چیه که سه حرفِ و از همه چیز برترِ؟

توی یک جمع نشسته بودم بیحوصله بودم. طبق عادت همیشگی مجله را برداشتم ورق زدم مداد لای آن را برداشتم. همینکه توی دلم خواندم سه عمودی. یکی گفت بگو بلند بگو. گفتم یک کلمه سه حرفیه ، از همه چیز برتر است. حاج آقا گفت : پول. تازه عروس مجلس گفت : عشق. شوهرش گفت : یار. کودک دبستانی گفت : علم. حاج آقا پشت سر هم گفت : پول اگه نمیشه طلا ، سکه. گفتم : حاج آقا اینها نمیشه. گفت : پس بنویس مال. گفتم : حاج آقا بازم نمیشه. گفت : جاه. خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه. دیدم ساکت شد. مادر بزرگ پیر گفت :عمر. سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت : کار. محسن خندید و گ

ادامه مطلب ...
تنها فرمول خوشبختی این است…

مردم موهای صافشان را فر می‌زنند. و آنها که موی فرفری دارند موی‌شان را صاف می‌کنند. عده‌ای جلای وطن کرده به خارج می‌روند. و آنها که خارج هستند و نمی‌توانند بازگردند برای وطن دلشان لک زده و ترانه‌ها می‌سُرایند. مجردها می‌خواهند ازدواج کنند. متأهل‌ها می‌خواهند طلاق بگیرند. عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می‌کنند. و عده‌ای دیگر با دارو و درمان به‌دنبال فرزنددار شــــدن هستند. لاغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ کمی چاق بشوند. و چاق‌ها با مصرف قرص و دارو هر روز سعی در لاغر نمودن خود دارند و همواره حسرت لاغری را می‌کشند. شاغلان از شغلشان می‌نالند. بیکارها دنبا

ادامه مطلب ...
ماجرای خواندنی هیزم شکن و فرشته مهربان

هیزم شکنی مشغول قطع کردن یک درخت خشک بالای رودخونه بود، که ناگهان تبرش افتاد تو رودخونه. وقتی در حال گریه کردن بود، یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه می کنی؟. هیزم شکن گفت: تبرم توی رودخونه افتاده. فرشته رفت و با یه تبر نقره ای برگشت و از هیزم شکن پرسید: "آیا این تبر توست؟". هیزم شکن جواب داد: "نه". فرشته دوباره به زیر آب رفت و این بار با یه تبر طلایی برگشت و پرسید: آیا این تبر توست؟؟. دوباره، هیزم شکن جواب داد: "نه". فرشته باز هم به زیر آب رفت و این بار با یه تبر آهنی برگشت و پرسید: آیا این تبر توست؟. جواب داد: آره. فرشته از صداقت مرد خوشحال

هیزم شکن و فرشته

ادامه مطلب ...
ترفندهای ساده ، کاربردی و جالب

ترفندها و حقایق ساده ای که همیشه به کارتان می آید.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه