نوشته‌هایی با برچسب "آموزش شینیون مو 2015"

آموزش شینیون مو به صورت بافت آموزش شینیون مو به صورت بافت

۱ – ابتدا موهای تان را به دو دسته تقسیم کنید. ۲ – قسمت بالایی مو را با گیره های مو جمع کردهو قسمت پایینی را طوری ببافید که دورتادور سرتان را بپوشاند. ۳ – ادامه موی بافته شده را با سنجاق لابه لای موهای تان ثابت کنید. ۴ – قسمت بالایی مو را به دو قسمت دیگر تقسیم کنید. ۵ – قسمت بالایی را داخل یک اسفنج مشکی کنید. ۶،۷،۸ – موهای بالا را به قسمت های باریکی تقسیم کنید و آنها را موهای پایین ببافید. ۹ – ادامه موهای بافته شده را با سنجاق های مشکل لابه لای موهایتان ثابت کنید. امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۸ آموزش شینیون مو – ۳۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۷ آموزش شینیون مو – ۵۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۲ آموزش شینیون مو – ۲۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۸ آموزش شینیون مو – ۱۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۵ آموزش شینیون مو – ۶۵

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۷ آموزش شینیون مو – ۲۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۲ آموزش شینیون مو – ۳۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۸ آموزش شینیون مو – ۳۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۷ آموزش شینیون مو – ۶۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۶ آموزش شینیون مو – ۳۶

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۳ آموزش شینیون مو – ۵۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۴ آموزش شینیون مو – ۶۴

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۷ آموزش شینیون مو – ۳۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۷ آموزش شینیون مو – ۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۶ آموزش شینیون مو – ۵۶

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۰ آموزش شینیون مو – ۲۰

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۳ آموزش شینیون مو – ۳۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۵ آموزش شینیون مو – ۱۵

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲ آموزش شینیون مو – ۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۳ آموزش شینیون مو – ۶۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴۸ آموزش شینیون مو – ۴۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۳ آموزش شینیون مو – ۱۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴ آموزش شینیون مو – ۴

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۸ آموزش شینیون مو – ۳۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه