نوشته‌هایی با برچسب "روز جهانی هاری"

به بهانه "روز جهانی بیماری هاری" به بهانه "روز جهانی بیماری هاری"

28 سپتامبربعنوان روز جهانی هاری نام گذاری شده وهرساله سازمانهای ذیربط سعی درافزایش آگاهی افراد جامعه درمورد بیماری هاری دارند. درکشور مانیز نهاد هایی در رابطه با بیماری هاری مسئولیت دارند ازجمله سازمان دامپزشکی، مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ودرمان و. که همواره در راستای مهار این بیماری در تلاش هستند. نکات قابل توجه درمورد بیماری هاری. -در ایران بیماری هاری در حیوانات اهلی و وحشی در نقاط مختلف کشور وجود دارد. مخزن اصلی هاری درایران گوشتخواران وحشی می باشد که سبب ابتلاء سگ وحیوانات اهلی بخصوص دام ها می شود. -بیماری هاری به دنبال گزش توسط حیوان

به بهانه روز جهانی بیماری هاری به بهانه روز جهانی بیماری هاری

در ایران بیماری هاری در حیوانات اهلی و وحشی در نقاط مختلف کشور وجود دارد. 28 سپتامبر بعنوان روز جهانی هاری نام گذاری شده وهر ساله سازمانهای ذیربط سعی درافزایش آگاهی افراد جامعه درمورد بیماری هاری دارند. درکشور ما نیز نهاد هایی در رابطه با بیماری هاری مسئولیت دارند ازجمله سازمان دامپزشکی، مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ودرمان و. که همواره در راستای مهار این بیماری در تلاش هستند. نکات قابل توجه درمورد بیماری هاری. -در ایران بیماری هاری در حیوانات اهلی و وحشی در نقاط مختلف کشور وجود دارد. مخزن اصلی هاری درایران گوشتخواران وحشی می باشد که سبب ابتل

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه