نوشته‌هایی با برچسب "زواره دیار کهن من"

“زواره” دیار کهن ایران زمین “زواره” دیار کهن ایران زمین

زواره این دیار کهن کویری یادگار ارزشهای ماندگار فرهنگی و هنری و سرزمین مردان نامی ایران زمین است. زواره این دیار کهن کویری یادگار ارزشهای ماندگار فرهنگی و هنری و سرزمین مردان نامی با وسعت ۲۷/۵۹۷۲ کیلومتر مربع از بخشهای مستقل اصفهان است که در شمال شرقی این استان و در مجاورت کویر مرکزی قرار دارد. بخش زواره از طرف شمال به شهرستان گرمسار از سمت جنوب به شهر اردستان از طرف شرق به انارک و از طرف غرب به شهر مهاباد از توابع بخش مرکزی اردستان محدود می شود. این بخش با یک مرکز شهری به نام زواره از دو دهستان به نامهای ریگستان (تلک آباد) و سفلی و حدود ۸۳ روس

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه