نوشته‌هایی با برچسب "چند تفاوت را میتوانید پیدا کنید؟"

چند تفاوت را میتوانید پیدا کنید؟ چند تفاوت را میتوانید پیدا کنید؟

در سال ۱۹۹۴ در دانشگاه stanford یکی از اساتید از دانش جوهایش میخواهد که ۳ تفاوت بین این دو عکس را پیدا کنند ، از بین دانشجویان یک نفر ۲ تفاوت را پیدا می کند اما فقط یک دانشجو تفاوت سوم را می یابد و با صدای بلند می خندد و به خود می گوید : چطور شد خیلی سریع اینو نفهمیدم ؟؟؟.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه