نوشته‌هایی با برچسب "کالری نوشابه قوطی"

برای سوزاندن کالری یک قوطی نوشابه چقدر باید بدویم؟ برای سوزاندن کالری یک قوطی نوشابه چقدر باید بدویم؟

محققان آمریکایی می گویند: برای سوزاندن کالری یک قوطی نوشابه باید چهار مایل (6. 437 کیلومتر) دوید. به گفته محققان دانشکده بهداشت عمومی بلومبرگ جان هاپکینز آمریکا، درج اطلاعات مربوط به کالری بر روی بسته های غذایی به روشی که برای اغلب افراد قابل فهم باشد می تواند آنها را به تغییر رفتار ترغیب کند. آنها می گویند چاپ اطلاعات مرتبط با میزان کالری مواد غذایی برای اغلب افراد بی معنا است اما درج اطلاعات کالری به صورت اطلاعات ورزشی برای مثال دویدن چهار مایل برای سوزاندن کالری ناشی از مصرف یک قوطی نوشابه روشی کارآمد است. محققان با درخواست درج اطلاعات ورزش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه